Guidad vandring

Följ med guiden och lär känna okända och kända kvinnor som verkat i Östhammar med omnejd de senaste 1000 åren. Vi kommer att möta pigor, fiskarhustrur, baderskor, jordemödrar och kvinnor som varit verksamma inom handel. Vilka kvinnor hade makt i lokalsamhället? Fanns det kvinnliga brukspatroner?

Guidningen riktar sig till alla som är intresserad av lokal kvinnohistoria.

Guidad vandring
Annons
Annons - Välkommen till Gävle!Annons - Välkommen till Gävle!
Annons
Annons - Bara godkända varor över gränsenAnnons - Bara godkända varor över gränsen
Annons
Annons - Få maten till skärgården!Annons - Få maten till skärgården!
Annons
Annons - KustbevakningenAnnons - Kustbevakningen