Lennartsfors Gästhamn – Ställplats

Service
Badplats
Båtlyft
Dusch
Eluttag
Färskvatten
Kafé
Kran/Truck
Miljöstation
Sjömack
Sjömack Bensin
Sjömack Diesel
Ställplats husbil
Sugtömning
Toalett
Trailerramp
Trådlöst bredband
Tvättstuga

I sjön Stora Le, norr om slussarna, öster om farleden. Öppet 1/6-31/8

Lekplats, sportfiske, badstrand 1 km, gammal bruksmiljö, smedja, verkstad, Kraftstation, Hembygdsgård.

Lennartsfors Gästhamn – Ställplats
Annons
Annons - Välkommen till Gävle!Annons - Välkommen till Gävle!
Annons
Annons - Glad sjösäker sommar!Annons - Glad sjösäker sommar!
Annons
Annons - Välkommen till Valdemarsviks gästhamnar!Annons - Välkommen till Valdemarsviks gästhamnar!
Annons
Annons - KustbevakningenAnnons - Kustbevakningen